Det är med en del sorg som vi kan berätta att Lazzat MK antagligen kommer läggas ner under sommaren.


Lazzat har haft sitt årsmöte. Det var svårt att få ihop en styrelse och det finns bara 6 betalande medlemmar. Det finns 152 personer med tävlingslicens knytna till klubben. För att få ut sin licens måste man vara betalande medlem i samma klubb. Samtliga icke betalande medlemmar kommer således att spärras hos SBF.


För att vara medlem betalar man in 300:- till PlusGiro 21 92 17 - 7.


Alternativet är att man flyttar sin licens till en annan klubb där man betalar medlemsavgiften.


Om man vill flytta sin licens redan nu, är det enklast att fylla i blanketten ifrån SBF: http://web.sbf.se/pdf/blanketter/Lic...n_Klubbyte.pdf


Var noga med underskrifter och datum. Blanketten skickas till Ordförande eller sekreterare (adresser kan fås via PM). I kuveret bifogar man två frankerade kuvert, ett med adressen till nya klubben och ett med adressen till SBF.
Vi kommer då skriva under blanketten, skickar den till nya klubben, som skriver under och skickar in till SBF. Bytet borde gå på ca en vecka.


// Daniel Andersson
Ordförande Lazzat MK